Tietosuoja

Kehityspiikki Koulutus Oy:n tietosuojaperiaatteet

Päivitetty 10.2.2021

Tässä selosteessa kerrotaan niistä periaatteista, joita noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä Kehityspiikki Koulutus Oy:ssä. Lisäksi selostetaan, millaisia oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen (esim. oikeus saada nähdä ne, oikaista niitä ja rajoittaa niiden käyttöä).

Miten keräämme tietoja sinusta?

Henkilötietojesi kerääminen perustuu opiskelu-, valmennus- tai asiakassuhteeseen, työsuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen meihin.

Tietoja sinusta kerätään esimerkiksi silloin, kun haet meille opiskelijaksi tai kun aloitat valmennuksen Kehityspiikki Koulutus Oy:ssä. Tietoja saamme sinulta itseltäsi, viranomaisilta ja muilta julkishallinnon toimijoilta. Sinusta kertyy esimerkiksi arviointiin ja henkilökohtaisiin opiskelu- tai valmennusjärjestelyihin liittyvää tietoa.

Asiakkaanamme keräämme sinusta yleensä nimi- ja yhteystiedot sekä muita asiakkuutesi hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja, esimerkiksi ajanvaraus- ja laskutustietoja. Voimme kerätä tietojasi myös erikseen antamasi suostumuksen perusteella.

Työntekijänä keräämme sinusta vain työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Kun vierailet Kehityspiikki Koulutus Oy:n www- tai mobiilisivustoilla, siitä jää meille erilaisia anonyymeja tai sinuun liitettäviä selailutietoja kuten IP-osoite ja selailuhistoria. Seuranta perustuu evästeiden tai muun vastaavan toiminnallisuuden käyttöön.

Keräämme potentiaalisten asiakkaidemme tietoja kilpailuihin, arvontoihin tai asiakastapahtumiin osallistuttaessa. Päivitämme tietojamme myös muista osoitelähteistä, esimerkiksi Suomen asiakastiedolta ja julkisista lähteistä.

Mitä tietoja keräämme sinusta?

Kerättävät henkilötiedot määritellään tarkemmin tietosuojaselosteissa. Internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerätään tietoa evästeiden avulla. Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Miten käsittelemme sinun tietojasi?

Kehityspiikki Koulutus Oy:n henkilöstö noudattaa vaitiolovelvollisuutta käsitellessään tietojasi. Säilytämme sinua koskevat tiedot luottamuksellisina ja käytämme tietoja vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin.

Tietojasi käsitellään opiskelu- tai valmennuspalveluiden ja niihin liittyvien velvollisuuksien toteuttamiseksi, sovittujen palvelujen tuottamiseksi ja toimittamiseksi, työsuhteen velvollisuuksien hoitamiseksi, palvelujen kehittämiseksi sekä laskutusta varten.

Hyödynnämme nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidemme tietoja suoramarkkinointitarkoituksissa.

Pyrimme pitämään huolen, että tiedot ovat ajantasaisia ja oikeellisia. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot lakien ja viranomaisohjeiden edellyttämällä tavalla.

Suojaamme sinuun liittyvät tiedot tehtäväperusteisin, henkilökohtaisin käyttöoikeuksin ja pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietoihin.

Mihin luovutamme sinun tietojasi?

Luovutamme tietojasi vain lakien ja viranomaisohjeiden sallimissa rajoissa. Tietojasi luovutetaan viranomaisille ja muille julkishallinnon toimijoille Kehityspiikki Koulutus Oy:n lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

Emme myy tai muutenkaan luovuta tietojasi markkinointitarkoituksiin Kehityspiikki Koulutus Oy:n ulkopuolisille tahoille.

Lisäksi tietojasi saattavat käsitellä sopimuskumppanimme, Kehityspiikki Koulutus Oy:n toimeksiannosta. Vastaamme myös tällaisesta käsittelystä sinulle.

Miksi tietoja käsitellään?

Kehityspiikki Koulutus Oy:n päätehtävä on tarjota koulutus-, ohjaus- ja valmennuspalveluita toiminta-alueensa henkilö- ja yritysasiakkaille. Tätä tehtävää hoidettaessa käsitellään ja kerätään henkilötietoja. Tehtävän luonteesta johtuen joudutaan käsittelemään myös arkaluontoisia henkilötietoja.

Miten käsittelemme henkilötietoja?

Kehityspiikki Koulutus Oy:lle tärkeitä arvoja ovat tietojen käsittelyn luottamuksellisuus sekä opiskelijoiden, valmennettavien, henkilöstön ja asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Hyvä tietojenkäsittelytapa

Hyvällä tietojenkäsittelytavalla tarkoitetaan rekisterinpitäjän velvollisuutta huolehtia hyvän tietojenkäsittelyn toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietolaki kertoo, milloin voi kerätä ja muutoin käsitellä henkilötietoja. Hyvän tietojenkäsittelytavan kannalta tärkeimmät yleiset periaatteet ovat tällöin suunnittelu-, tarpeellisuus-, huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteet sekä rekisteröityjen henkilöiden oikeuksien huomioon ottaminen.

IP-osoite

Huomaa, että IP-osoite on internetin toiminnan kannalta välttämätön tunniste, jonka avulla internetissä välitettävät viestit ohjataan oikeisiin paikkoihin. Lähtökohtaisesti IP-osoitetta ei yhdistetä tietokonetta käyttävään henkilöön, mutta se on yhdistettävissä IP-osoitteen rekisteröineeseen organisaatioon. IP-osoite voidaan yhdistää viranomaisen vaatimuksesta.

Pseudonymisointi

Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä niin, että tietoja ei voida enää suoraan yhdistää tiettyyn henkilöön käyttämättä lisätietoja. Tällaiset lisätiedot tulee säilyttää erillään ja niihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei tällaista yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön tapahdu.

Kehityspiikki Koulutus Oy:ssä noudatetaan korkeaa tietosuojatasoa. Henkilötietoja kerätään tiettyjä määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista ja valvomme tarkoituksenmukaisella tavalla tietojen käyttöä.

Henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tulee aina olla asiallisesti perusteltua Kehityspiikki Koulutus Oy:n toiminnan kannalta. Kehityspiikki Koulutus Oy on määritellyt henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja luovuttamisen tarkoitukset tietosuojaselosteissa.

OPAL ARVI

Kehityspiikki Koulutus Oy käsittelee ainoastaan niitä tietojasi, jotka ovat Kehityspiikki Koulutus Oy:n toiminnan kannalta tarpeellisia ja tietosuojaselosteiden käyttötarkoituksessa määriteltyjä. Pyrimme siihen, ettemme käsittele virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja.

(Työhallinnon tietokantapohjainen työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hallinnoinnin ja raportoinnin atk-sovellus.)

(TE-toimistojen ja koulutusorganisaatioiden luoma sähköinen henkilöarvion välittämisen järjestelmä.)

PASSE-applikaatio (Sovelluskaupasta ladattava ilmainen sovellus, informatiivinen applikaatio koulutuksen kulusta sekä opiskelijan pohjatiedon ja osaamisen kartoittamiseen tarkoitettu sovellus)

Henkilötietojesi kerääminen perustuu opiskelu-, valmennus- tai asiakassuhteeseen, työsuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen meihin.

Tietoja sinusta kerätään esimerkiksi silloin, kun haet meille opiskelijaksi tai kun aloitat valmennuksen Kehityspiikki Koulutus OY:ssä. Tietoja saamme sinulta itseltäsi, viranomaisilta ja muilta julkishallinnon toimijoilta. Valmennuksista ja koulutuksista sinusta kertyy esimerkiksi arviointiin ja henkilökohtaisiin opiskelu- tai valmennusjärjestelyihin liittyvää tietoa.

Asiakkaanamme keräämme sinusta yleensä nimi- ja yhteystiedot sekä muita asiakkuutesi hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja, esimerkiksi ajanvaraus- ja laskutustietoja. Voimme kerätä tietojasi myös erikseen antamasi suostumuksen perusteella.

Työntekijänä keräämme sinusta vain työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin. Tietojen kerääminen voi perustua myös työtehtävien erityisluonteeseen, esimerkiksi alaikäisen kanssa työskentelyyn.

Omien henkilötietojesi tarkastaminen

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoa sinusta olemme tallentaneet. Voit myös lain sallimissa rajoissa kieltää tietojesi käytön tai pyytää niitä poistettavaksi. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Kehityspiikki Koulutus Oy PL 23 00561 Helsinki

Arkaluontoiset henkilötiedot

Kehityspiikki Koulutus Oy:n toiminnan luonteesta ja siihen liittyvistä velvollisuuksista johtuen opiskelijoista, valmentautujista ja henkilöstöstä joudutaan keräämään myös arkaluontoista henkilötietoa.

Arkaluontoisen henkilötiedon käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Arkaluontoista henkilötietoa saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Tietoihin pääsy rajoitetaan henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin.

Tietojen luovutus

Kehityspiikki Koulutus Oy voi luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille vain lakien ja viranomaisohjeiden sallimissa rajoissa. Pääasiassa luovutamme tietoja viranomaisille kuten Opetushallitukselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, työvoimahallinnolle, verottajalle, Kansaneläkelaitokselle ja Tilastokeskukselle sekä muille julkishallinnon ja viranomaisten edustajille laissa säädetyillä perusteilla tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä.

Kun vierailet Kehityspiikki Koulutus Oy:n www- tai mobiilisivustoilla, siitä jää meille erilaisia anonyymeja tai sinuun liitettäviä selailutietoja kuten IP-osoite ja selailuhistoria. Seuranta perustuu evästeiden tai muun vastaavan toiminnallisuuden käyttöön.

Lisäksi tietojasi saattavat käsitellä sopimuskumppanimme, Kehityspiikki Koulutus Oy:n toimeksiannosta. Myös tällaisissa tapauksissa huolehdimme tietojesi säilymisestä luottamuksellisina ja vastaamme edelleen tietojesi käsittelystä sinulle.

Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja vain niiden käsittelyn vaatiman ajan. Pyrimme säilyttämään tietojen eheyden koko niiden elinkaaren ajan. Säilyttämisessä ja tietojen poistamisessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä Kehityspiikki Koulutus Oy:n omia sisäisiä ohjeistuksia.

Web-sivustoilla vierailu

Keräämme tietoja myös internet-sivuistoilla käymisestä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa IP- osoite

Evästeet

Useiden muiden verkkosivujen tapaan käytämme eväste- eli ”cookie”- teknologiaa.

Tietoturva

Huolehdimme tallentamiemme henkilötietojen tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Kehityspiikki Koulutus OY pyrkii torjumaan tietoturvaloukkaukset ja reagoimaan mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin viivyttelemättä.

Muistathan, että Kehityspiikki Koulutus Oy:n tarjoamia sähköisiä palveluita käyttäessäsi sinun on myös itse huolehdittava omasta tietoturvastasi. Kehotamme sinua käyttämään ja säilyttämään laitteitasi huolellisesti sekä valvomaan niiden käyttöä esimerkiksi riittävin salasanoin. On tärkeää, että huolehdit myös riittävästä virus- ja palomuuripalveluiden käyttämisestä sekä käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi

Kehityspiikki Koulutus Oy lähettää asiakkailleen tuotteita ja palveluita koskevaa asiakasviestintää ilman erillistä suostumusta. Kehityspiikki Koulutus Oy voi lähettää suoramarkkinointiviestejä nykyisille ja potentiaalisille asiakkailleen.

Muu tieto

Toistaiseksi säilytettävien tietojen kanssa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tutkintotodistukset ja sitä vastaava DNS-nimi, IP-osoitteen rekisteröinyt organisaatio, ladattavan sivun nimi ja osoite, jolla kävijä on, sivun latausajankohta ja selaimen tyyppi.

Kehityspiikki Koulutus Oy voi kerätä ja tallentaa muutakin kuin näissä tietosuojaperiaatteissa mainittua tietoa. Näissä tapauksissa Kehityspiikki Koulutus Oy kysyy aina erikseen suostumuksen sinulta ennen tiedon keräämistä ja käyttöä.

Lisätietoja

Lisätietoja saat Kehityspiikki Koulutus Oy:n tietosuojavastaavalta Timo Hupponen timo@kehityspiikki.fi