Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus antaa tukea ja valmennusta työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden lisäämiseksi

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennuksen tavoitteena on kehittää työyhteisön toimintaa ja vuorovaikutusta. Työyhteisövalmennuksen avulla työyhteisö voi esimerkiksi:

  • Parantaa vuorovaikutusta ja viestintätaitoja
  • Lisätä luottamusta ja yhteistyötä
  • Ratkaista ristiriitoja
  • Edistää työhyvinvointia
  • Parantaa tuottavuutta

Työyhteisövalmennuksen sisältö ja kesto määräytyvät työyhteisön tarpeiden mukaan. Työyhteisövalmennus voidaan toteuttaa eri tavoin, esimerkiksi ryhmämuotoisena valmennuksena, yksilövalmennuksena tai verkkovalmennuksena.

Muut valmennukset esimerkiksi järjestöille ja urheiluseuroille

Valmennusten tavoitteena on kehittää seuraavia taitoja:

  • Ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus
  • Valmistautuminen
  • Ryhmän hallinta, ryhmädynamiikka
  • Palautteen antaminen
  • Ohjaajana / valmentajana toimiminen

ASIAKKAIDEN KERTOMAA

Yhteistyö on ammattimaista, helppoa ja luontevaa. On mahtavaa kuinka kiinnostuneita meidän toiminnasta ollaan muutenkin kuin yhteisten projektien kautta.

Yhteistyötä tehdessä on tärkeää että meidän seura, seuran toiminta ja tavoitteet tunnetaan. Tämä on helpottanut todella paljon yhdessä tekemistä. Ajatusten jaon jälkeen, ollaan oltu heti samalla viivalla ja syntyy loistavia kehitysideoita tukemaan meidän toimintaa.

Spirit Shakin’ Cheerleaders

Haluatko kuulla lisää työyhteisövalmennuksesta?

Ota yhteyttä!Valmennuspalvelut
Timo Hupponen
+358 44 511 9548
timo@kehityspiikki.fi