Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tarjoaa monipuolisen kehittämisalustan omalle ja työyhteisösi toiminnalle. Koulutuksen aikana voit uudistaa omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa nykyistä toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja muuttuvien odotusten edessä. Koulutuksesta saat myös hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen asiakastuntemuksen, tuotteistamisen ja prosessien suunnittelun avulla. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa myös valmiuksia tiimityöskentelyyn ja yhteissuunnitteluun.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Työn ohessa suoritettavien opintojen myötä saat hyvät valmiudet erilaisten uusien ratkaisujen ja palvelujen luomiseen. Kehität jo koulutuksen aikana vastuualuettasi tai luot uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutus sopii erityisesti organisaation tuotteiden, palvelujen tai toimintamallien kehittämisessä toimiville henkilöille, alan esihenkilöille, projektipäälliköille ja yrittäjille.

Tulevaisuuden tuote- ja palvelukehittäjällä on taito kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja sekä ottaa rohkeasti käyttöön uusia välineitä ja menetelmiä. Hän osaa muotoilla tuotekehitystyön asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja luoda toimivan brändin sen ympärille. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä työskennellä osana verkostoa ja samalla toimia innovaattorina omassa organisaatiossa.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia monenlaisissa työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehityshankkeita kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyö tarkoittaa tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä, ja sen tavoitteena on luoda jotain uutta. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.


Lisätietoja antavat Kehityspiikki Koulutuksen koulutuspäivistä Timo Hupponen + 358 445119548 timo@kehityspiikki.fi

Kehityspiikki Koulutus Oy

Missiomme on tuottaa osaavia sekä innostavia työntekijöitä työelämän tarpeisiin sekä työkaluja helpottamaan arjen teknisiä ratkaisuja. 

Kehityspiikki koulutus Oy tarjoaa työnantajille ja työntekijöille koulutusta ja valmennusta sekä ict-ratkaisuja.

Olemme luotettava, ketterä ja osaava yhteistyötaho, jolla on syntynyt laajat yhteistyöverkostot pitkän historiansa kautta. 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto