Erikoisammattitutkinnot

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto / JYEAT

JYEAT

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on työn ohessa suoritettava tutkinto, joka tarjoaa mahdollisuuden päivittää omia tietoja ja taitojaan sekä kehittää ja osoittaa omaa johtamisosaamistaan käytännön työtehtävissä.

Johtamisen asiantuntijana johdat, suunnittelet ja kehität omaa vastuualuettasi tai yritystäsi. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, jos haluat syventää omaa osaamistasi johtamisen alalla ja edetä urallasi vaativampiin johtotehtäviin. Opintojen aikana saat paremmat valmiudet johtaa yrityksen tai vastuualueesi henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina Teams-kanavan kautta. Koulutuksen toteuttamisesta ja koulutuspäivistä vastaavat Kehityspiikki koulutus Oy ja STEP- koulutus. 

Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset yritysjohtamisen, järjestöjohtamisen ja projektijohtamisen saralta 

Tutkinnon järjestäjänä toimii Kirkkopalvelut ry / STEP- koulutus. STEP- koulutuksen osalta koulutuksen vastuuopettajana toimii Tuomas Rouvila. Vastuuopettaja vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien tekemisestä, ohjaa tutkinnon suorittamisen prosessia sekä vastaa näyttöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. 

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna ja koulutuspäiviä on kevään aikana yhteensä 10 päivää. Koulutus alkaa ensimmäisellä koulutuspäivällä ja tutkintoinfolla 17.9.2024 kello 10.00. 

Opintojen kesto on noin 1–1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. 

Sisältö

Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma laaditaan omien tarpeidesi, työtehtäviesi ja valittujen tutkinnon osien mukaan. 
Koulutusteemoina ovat:

 • Johtajana kehittyminen
 • Toiminnan suunnittelu
 • Osaamisen ja muutoksen johtaminen
 • Sopimus- ja työlainsäädäntö
 • Työelämän tunnetaidot
 • Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
 • Prosessien kehittäminen
 • Liiketoiminnan johtaminen
 • Kestävä kehittäminen ja johtaminen

Tutkinnon aikana suoritetaan johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan mukaiset opinnot (180 osp). Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista hyväksytysti:

 • Pakollinen tutkinnon osa (80osp): Johtajana toimiminen, 80 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi (100osp)
  • Strategiatyön johtaminen, 50 osp
  • Projektin johtaminen, 50 osp
  • Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
  • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
  • Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
  • Talouden johtamisen, 50 osp
  • Tuotanto- tai palveluprosessin johtaminen, 50 osp

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.2.2024—29.9.2024

Koulutukseen hakeudutaan verkkohakulomakkeella (linkki alla).

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Lisätietoja antavat Kehityspiikki Koulutuksen koulutuspäivistä Timo Hupponen + 358 445119548 timo@kehityspiikki.fi

Step-koulutuksen puolesta tutkinnon suorittamisesta, henkilökohtaistamisesta sekä kriteereistä Tuomas Rouvila +358 405597109 tuomas.rouvila@step.fi

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tarjoaa monipuolisen kehittämisalustan omalle ja työyhteisösi toiminnalle. Koulutuksen aikana voit uudistaa omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa nykyistä toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja muuttuvien odotusten edessä. Koulutuksesta saat myös hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen asiakastuntemuksen, tuotteistamisen ja prosessien suunnittelun avulla. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa myös valmiuksia tiimityöskentelyyn ja yhteissuunnitteluun.

Työn ohessa suoritettavien opintojen myötä saat hyvät valmiudet erilaisten uusien ratkaisujen ja palvelujen luomiseen. Kehität jo koulutuksen aikana vastuualuettasi tai luot uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutus sopii erityisesti organisaation tuotteiden, palvelujen tai toimintamallien kehittämisessä toimiville henkilöille, alan esihenkilöille, projektipäälliköille ja yrittäjille.

Tulevaisuuden tuote- ja palvelukehittäjällä on taito ottaa rohkeasti käyttöön uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä työskennellä osana verkostoa ja samalla toimia innovaattorina omassa organisaatiossa.