Koulutuspalvelut

Tavoitteena työllistää

Koulutuspalvelut Timo Hupponen

Yhtiökumppani Timo Hupponen vastaa Kehityspiikin koulutusten suunnittelusta ja koordinoinnista. Kehityspiikin täsmäkoulutuksilla pystytään vastaamaan etenkin asiakasyritysten henkilöstön lisäkoulutuksen ja uuden työvoiman rekrytoinnin tarpeeseen.

Ketteryys on vahvuutemme. Pystymme tekemään nopeasti asioita ja toimimaan tilanteen mukaan. Parasta aikaa toteutamme yhteistyössä Hyria Business Instituten kanssa Logistiikka-akatemia-koulutusta. Tavoitteena on työllistää ihmisiä logistiikka-alalle. Koulutukseen sisällytetään esimerkiksi virallinen Trukinkuljettajan tehtävät -opintokokonaisuus, joka antaa trukinkuljettajan pätevyyden.

Kouluttajina ovat alan rautaiset ammattilaiset. Tavoitteenamme on tuottaa hyville työnantajille hyviä työntekijöitä

Opiskelijat ovat hakeutuneet työvoimapoliittiseen koulutukseen TE-palvelujen kautta.

Timo Hupponen
timo@kehityspiikki.fi
+358 44 5119548

Soveltuvuus alalle kartoitetaan prosessin aikana, ja rekrytointikoulutuksessa ovat tärkeässä roolissa yhteistyöyritykset sekä TE-hallinto.

Tavoitteena on tuottaa hyville työnantajille hyviä työntekijöitä. Voimme toteuttaa eri alojen koulutuksia samanlaisella kolmivaiheisella mallilla.

Kehityspiikki Koulutus järjestää myös nuorten valmennuspalvelua 18-30-vuotiaille yhteistyössä Hyrian kanssa.

Tapaamme eri lähtökohdista olevia nuoria joko videokuvan välityksellä tai kasvotusten. Puolen vuoden valmennuksen tavoitteena on kannustaa nuorta löytämään opiskelu- tai työpaikka, Hupponen kertoo. Tapaamisissa kartoitetaan jokaisen henkilökohtainen osaaminen, kokemus ja tulevaisuuden toiveet.

Kehityspiikki toteuttaa myös koulutuskokonaisuuksia kasvatus- ja ohjausaloille sekä järjestää valmentajien koulutuksia lasten ja nuorten parissa toimiville yhdistyksille ja urheiluseuroille.

ASIAKKAIDEN KERTOMAA

Yhteistyö on ammattimaista, helppoa ja luontevaa. On mahtavaa kuinka kiinnostuneita meidän toiminnasta ollaan muutenkin kuin yhteisten projekteiden kautta.

Yhteistyötä tehdessä on tärkeää että meidän seura, seuran toiminta ja tavoitteet tunnetaan. Tämä on helpottanut todella paljon yhdessä tekemistä. Ajatusten jaon jälkeen, ollaan oltu heti samalla viivalla ja syntyy loistavia kehitysideoita tukemaan meidän toimintaa.

Spirit Shakin’ Cheerleaders