Kehityspiikki Koulutus Oy järjestää koulutuksia monille eri kohderyhmille.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta esimerkiksi seuraavista koulutuksista:

 

Nuorisotyö

Erityisnuorisotyö

Lastensuojelu

Ehkäisevä päihdetyö

Ensiapu: EA1, EA2, hätäensiapu sekä räätälöidyt ensiapukoulutukset

Terveystieto

Haastavan asiakkaan kohtaaminen

Ohjaaminen ja kouluttaminen

Kansalais- ja järjestötoiminta

Tietotekniikka

Ohjaavat koulutukset

Verkostotyö ja toiminta verkostoissa

 

 

 

Ammatillinen koulutus

 

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus

 

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto

Nuoriso- vapaa-ajan ohjauksen perustutkintoon valmistava koulutus

 

 

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lapsi- ja perhetyön perustutkintoon valmistava koulutus

 

 

 

 

Työvoimapoliittinen koulutus

 

 

Kehityspiikki on toteuttanut ja kehittänyt erilaisia koulutuksia,

ryhmäpalveluja sekä yksilöohjausta yli kymmenen vuoden ajan.

Olemme dynaaminen toimija, jonka toimintatapoihin kuuluu verkostojen yhteensaattaminen

sekä asiakaslähtöinen yhteistyö viranomaisten ja muiden koulutusta järjestävien tahojen kanssa.

Yhteistyöverkostomme rakentuu yhteiskunnallisen palvelujärjestelmän tuntemuksen lisäksi

kolmannen sektorin toimijoiden, kuten vertaistuen arkipäivän palvelujen varaan.

 

Aito poikkihallinnollinen verkostotyö ja tehokas palveluohjaus ovat avainasioita toimivassa

ohjaavassa koulutuksessa sekä ryhmätoiminnassa, joissa toimitaan erilaisten

muutostilanteiden kanssa.

 

Tavoitteenamme onkin jatkaa sitä kehittämistyötä ja mallinnusta, jota olemme eri

Te-toimistojen ja työvoiman palvelukeskusten kanssa jo tehneet ja kehittäneet sekä hyväksi

havainneet. Meillä on hyviä kokemuksia koulutuksen keinoin asiakkaiden tukemisesta

yhteiskunnassa eteenpäin.

 

Ohjaavaa koulutusta, valmennuksia ja ryhmäpalveluita olemme järjestäneet muun muassa

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kotkassa, Hämeenlinnassa, Porvoossa ja Lahdessa.

 

Lisätietoja: Harri Ruotsalainen

 

 

 

ATK-koulutus

 

Kehityspiikki Koulutus Oy järjestää tietotekniikkakoulutuksia erilaisille kohderyhmille.

ECDL-tutkintoihin tähtäävien koulutusten lisäksi järjestämme muun muassa osaamista

täydentäviä Tietokoneklinikoita.

 

Räätälöimme myös eri ammattikunnille alan erityistarpeita vastaavaa koulutusta.

Kehityspiikki on yksi Suomessa toimivista ECDL-testikeskuksista.

Järjestämme ECDL-tutkintojärjestelmän mukaista koulutusta ja ECDL-tutkintoja.

ECDL-tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot vasta-alkajista huippuosaajiin.

Jokainen voi valita omiin tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa soveltuvan tutkinnon.

 

Lue lisää >>