ATK-koulutus

 

Kehityspiikki Koulutus Oy järjestää tietotekniikkakoulutuksia erilaisille kohderyhmille.

ECDL-tutkintoihin tähtäävien koulutusten lisäksi järjestämme muun muassa osaamista

täydentäviä Tietokoneklinikoita.

 

Räätälöimme myös eri ammattikunnille alan erityistarpeita vastaavaa koulutusta.

 

Kehityspiikki on yksi Suomessa toimivista ECDL-testikeskuksista.

 

Järjestämme ECDL-tutkintojärjestelmän mukaista koulutusta ja ECDL-tutkintoja.

ECDL-tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot vasta-alkajista huippuosaajiin.

Jokainen voi valita omiin tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa soveltuvan tutkinnon.

 

ECDL-tutkintojärjestelmään kuuluvat seuraavat tutkinnot:

 

eKansalainen

 

ECDL Start

ECDL Perustutkinto

ECDL Advanced (jatkotutkinnot)

ECDL Expert

 

ECDL Specialist tutkinnot:

 

WebStarter

Tietoturva-IT Security

Health Supplement

 

eKansalainen

eKansalainen on ECDL-tutkintojärjestelmään kuuluva perustutkinto. Sen suorittaminen ei edellytä aikaisempaa

tietokoneen käyttökokemusta ja se on suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia hyödyntämään tietokonetta ja

verkkopalveluita jokapäiväisessä elämässään. eKansalainen-tutkinto muodostuu kolmesta moduulista:

tietotekniikan perusteet, tiedonhaku ja verkkopalvelut.

 

ECDL Start

ECDL Start on osatutkinto, joka koostuu neljästä vapaavalintaisesta Core-tutkinnon moduulista.

 

ECDL Core

ECDL perustutkinto koostuu seitsemästä moduulista, jotka kokelas voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä.

 

Moduulit ovat:

 

tietojenkäsittelyn perusteet

laitteen käyttö ja tiedonhallinta

tekstinkäsittely

taulukkolaskenta

tietokannat

esitysgrafiikka

internet ja sähköposti

ECDL Jatkotutkinnot (Advanced)

ECDL jatkotutkinnot ovat erillisiä tutkintoja, joista jokaisesta saa oman todistuksen.

 

Jatkotutkintoja voi suorittaa seuraavista moduuleista:

 

tekstinkäsittely (AM 3)

taulukkolaskenta (AM 4)

tietokannat (AM 5)

esitysgrafiikka (AM 6)

 

WebStarter

 

WebStarter moduuli antaa valmiuksia internetsivujen tekoon ja päivitykseen.

Moduulissa tutustutaan keskeisimpiin ohjelmiin ja ohjelmointitehtäviin.

 

IT-Security Tietoturvamoduuli

 

Tietoturvamoduuli on kehitetty vahvistamaan yrityksen työntekijöiden ja muiden tietokoneita ja

Internetiä tiedonhaussa, tiedonvälityksessä tai viihdemielessä käyttävien taidot ja pätevyys.

Koulutuksen sisältö vastaa ECDL-perustutkinnon tietokoneen ajokortti -tasoa.

 

IT tietoturvamoduulin tutkintovaatimukset:

 

ECDL Health

Terveydenhuoltoalan tietotekniikkatutkinto eli ECDL Health on erityisosaamisen tutkinto ja osa

kansainvälistä tietokoneen ajokorttitutkintovalikoimaa. Health-tutkinto käsittelee terveydenhuoltoalan

tietotekniikkaa ja on tarkoitettu kaikille terveydenhuoltoalalla työskenteleville, jotka joutuvat työssään

käyttämään tietokoneita.

 

Tutkinnonsuorittaja oppii, kuinka päästä turvallisesti käsiksi potilastietoihin, hakea, navigoida ja

dokumentoida potilastietoja sekä raportoida asianmukaisesti.

 

 

Lisätietoja: Harri Ruotsalainen

Lisätietoa tutkinnoista löydät ECDL Suomen kotisivuilta.