Kehityspiikki Koulutus Oy on ohjaamiseen ja yhteisöjen ja yksilöiden muutostilanteisiin

erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

 

Suosimme osallistavia ja toiminnallisia työtapoja teoreettisia jäsennyksiä unohtamatta.

 

Asiakkainamme on mm. julkisen hallinnon toimijoita, järjestöjä, yrityksiä ja

oppilaitoksia eri toimialoilta.

 

Toteutamme mm. lasten ja nuorten parissa työskentelevien henkilöiden ammatillisia koulutuksia sekä nuorten työnhakuvalmennuksia kuin myös räätälöityjä tietotekniikan ja sosiaalisen median koulutuksia ja niiden teknisiä toteutuksia suunnittelusta hankintoihin sekä ylläpitoon.

 

Alkavista koulutuksista tiedotamme myös Facebook-sivuillamme.

 

 

Kehityspiikki Koulutus Oy ja Kehityspiikki Oy

Hämeentie 155 A

00560 HELSINKI